Privacyverklaring en Cookiebeleid
{MAANGODINNEN}

Maangodinnen hecht een grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring is bedoeld om je als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die Maangodinnen van je zal verzamelen.
Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen Maangodinnen en hun (potentiële) klanten en/of zakenpartners.
Door deze website te gebruiken en je gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop Maangodinnen je persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: {31/03/2023}


Wie zijn we?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende websites:
www.maangodinnen.be
www.maangodinnen.thehuddle.nl
www.maangodinnen.mailerlite.com
www.maangodinnen.plugandpay.nl
www.maangodinnen.woocommerce.com

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is:
Tine Sticker (eenmanszaak zaakvoerster, handelend onder de naam: Maangodinnen)

Adres:
Abeelseweg 236
8970 Poperinge
België 

Ondernemingsnummer - BE0693 684 612 

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via team@maangodinnen.be.

 

Persoongegevens die wij verwerken

Maangodinnen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Geboorteplaats 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • IP-adres 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@maangodinnen.be, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welk grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Maangodinnen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •  Het afhandelen van jouw betaling 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren 
 • Maangodinnen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
 • Maangodinnen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming 

Maangodinnen neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Maangodinnen) tussen zit. Maangodinnen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 

 • Google analytics
 • Google Search console
 • Yoast SEO


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Maangodinnen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën): 

FACTURATIE EN FINANCIËLE INFORMATIE
Maangodinnen is wettelijk verplicht om dit 7 jaar te bewaren.

PERSOONSGEGEVENS
Maangodinnen bewaart je gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt. De gegevens die Maangodinnen verzamelt voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot wanneer jij je uitschrijft op de nieuwsbrief.

TECHNISCHE INFORMATIE
Maangodinnen bewaart je gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

COOCKIES
Duurtijd is afhankelijk van de geplaatste cookie.


Delen van persoonsgegevens met derden

Maangodinnen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Maangodinnen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Maangodinnen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. 

Maangodinnen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar team@maangodinnen.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Maangodinnen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Maangodinnen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Maangodinnen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via team@maangodinnen.be


Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 18/01/2021.

Maangodinnen kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.